הדרכות/קורסים

אנו מציעים הדרכה יישומית בביוסטטיסטיקה עבור רופאים ואנשי מחקר. מתקיימת סדנא פעם ברבעון והיא כוללת:

  • מבוא לתכנון שאלת מחקר ומושגי יסוד בסטטיסטיקה.
  • סטטיסטיקה תיאורית וניתוח נתונים חד-משתנים.
  • ניתוח נתונים רב משתנים- מודל הרגרסיה הלוגיסטית.
  • ניתוח הישרדות- עקומת הישרדות ומודל רגרסיית Cox.

הלימוד והתרגול מתבססים על תוכנת SPSS.

כמו כן , ניתן לתאם עמנו ימי עיון המותאמים אישית לדרישות ותוכן המחקר .