ביוסטטיסטיקה

המחלקה הסטטיסטית המרכז נותנת תמיכה החל משלב תכנון המחקר או הסקר ועד לעיבוד הנתונים ופרסום הממצאים.

השירותים כוללים:

  • כתיבת תוכנית סטטיסטית
  • חישובי עוצמה וגודל מדגם
  • דגימה אקראית מבוססת רשת
  • ניתוח נתונים בסיסי – תיאור הנתונים והכנת טבלה מס-1 (Table-1) .
  • ניתוח נתונים מתקדם – מודלים ליניאריים ושאינם ליניאריים Generalized Linear Models, קלסיפיקציה לפי ROC  -  ומגוון מודלים לניתוח הישרדות וסיכון.
  • הצגת תוצאות באופן גרפי.

כתיבת דוחות לפי "Reproducible Statistics" וכן נהלי ICH.

 

להלן דיאגרמות סטטיסטיות כדוגמא להצגת נתונים: